Under 2015-2016 gjordes en stor effektstudie av värdeskapande lärande åt Skolverket. I studien följdes 481 elever i 19 olika grundskolor på åtta orter runt om i Sverige under sex månaders tid. Ett appverktyg användes för att samla in 5895...
2016 försvarade Martin Lackéus sin avhandling med fokus på värdeskapande lärande. I avhandlingen beskrivs värdeskapande lärande i stor detalj. Det är en sammanläggningsavhandling. Den består därför av en så kallad "kappa" som sammanfattar den forskning som gjorts av författaren,...
Den första artikel som publicerades i en vetenskaplig tidskrift och som hade fokus på värdeskapande lärande kom 2016, i tidskriften International Journal of Entrepreneurial Behaviour Research. Författare var Martin Lackéus, Mats Lundqvist och Karen Williams Middleton, alla forskare på...
År 2020 publicerades en forskningsartikel som sammanfattar slutsatser från sex olika delstudier med totalt 291 intervjuer och 10 953 känsloenkätsvar från 1 048 deltagare på 35 olika skolor. Den första delstudien inleddes 2013 och den femte och sista avslutades 2017....