Värdeskapande lärande handlar om att blanda lärande med värdeskapande aktiviteter. Lärandet förstärks när värdeskapande aktiviteter läggs till i lärmixen. Värdeskapande är då ett kraftfullt medel för att nå målet att förbättra lärandet. Ju mer finkornigt vi blandar de två,...
Värdeskapande lärande hämtar mycket av sin kraft från något vi kan kalla en altruistisk paradox. Att döma av de exempel vi har studerat verkar det som att de flesta blir mer motiverade av att skapa värde för någon annan...
Tabellen nedan visar en detaljerad definition av värdeskapande lärande. Den återfinns i en doktorsavhandling från Chalmers publicerad 2016. I denna tabell definieras värdeskapande lärande i en kort version och i en lång version. Den korta versionen består bara av...
Värdeskapande lärande är när lärare låter sina elever / studenter lära sig genom att tillämpa sina kompetenser (framtida eller befintliga) för att skapa något av värde för minst en extern intressent utanför sin egen grupp, klass eller skola. Det...