År 2020 publicerades en forskningsartikel som sammanfattar slutsatser från sex olika delstudier med totalt 291 intervjuer och 10 953 känsloenkätsvar från 1 048 deltagare på 35 olika skolor. Den första delstudien inleddes 2013 och den femte och sista avslutades 2017....
2016 försvarade Martin Lackéus sin avhandling med fokus på värdeskapande lärande. I avhandlingen beskrivs värdeskapande lärande i stor detalj. Det är en sammanläggningsavhandling. Den består därför av en så kallad "kappa" som sammanfattar den forskning som gjorts av författaren,...
Under 2015-2016 gjordes en stor effektstudie av värdeskapande lärande åt Skolverket. I studien följdes 481 elever i 19 olika grundskolor på åtta orter runt om i Sverige under sex månaders tid. Ett appverktyg användes för att samla in 5895...
Den första artikel som publicerades i en vetenskaplig tidskrift och som hade fokus på värdeskapande lärande kom 2016, i tidskriften International Journal of Entrepreneurial Behaviour Research. Författare var Martin Lackéus, Mats Lundqvist och Karen Williams Middleton, alla forskare på...