SENASTE BLOGGINLÄGG

Skolutveckling för arbetslaget som är enkel, effektiv, vetenskaplig och gratis

Här kommer ett förslag på skolutveckling som är både enkelt, effektivt, vetenskapligt och gratis. Jag tänkte i detta inlägg beskriva hur detta förslag lyckas uppnå fyra så hett eftertraktade mål med skolutveckling, och hur det går till rent praktiskt att komma igång för ett arbetslag. Men först, låt oss konstatera att förslaget bygger på Chalmers forskning inom tre olika områden: En pedagogisk idé vi har valt att kalla värdeskapande lärande – att låta elever lära sig genom att skapa något av värde för någon annan, gärna utanför klassen eller skolan. Då fördjupas lärandet och motivationen ökar...

Lärare som lär, elever som arbetar – En meningsfull skola i balans

Denna text handlar om två olika men närbesläktade sätt för lärare och elever att uppnå en mer meningsfull vardag i skolan. I båda fallen sker det genom att man försöker uppnå en bättre balans mellan att lära sig och att skapa värde för andra. En sorts "Work-Learn balance". Ombalanseringen innebär att lärare får fokusera mer på att lära sig, och att elever får fokusera mer på sådant arbete som skapar värde för andra. Lärare har sällan tid att arbeta strukturerat med sitt egna lärande, och elever får sällan möjlighet att skapa något av värde för...

Det är inte bara arga moderater som underskattar barns förmåga

Senaste dagarna har flera saker fått mig att tänka på detta med vuxna som underskattar barns förmåga. Vi ser då och då exempel på vuxna som ställs inför skapelser och prestationer från elever som arbetat värdeskapande en längre tid, och där den vuxne tycker det är så oerhört bra gjort att det måste vara något lurt. Den vuxne misstror elevernas förmåga, och tänker kanske att när något verkar för bra för att vara sant, då är det nog också det. Ett fåtal vuxna som drabbas av denna falska känsla av misstro reagerar genom...

Värdeskapande lärande – det är känslorna som gör tricket!

Värdeskapande lärande är en variant av entreprenöriellt lärande med ett mycket tydligt fokus på personlig utveckling. Entreprenörskap har av en del forskare beskrivits som att skapa nytt värde samt att det är dialogen mellan individen (eller det skapande teamet) och det nyskapade värdet som utgör kärnan i entreprenörskapet. Utifrån denna breda definition av entreprenörskap kan värdeskapande lärande beskrivas som en entreprenöriell lärandeprocess där några individer tillsammans skapar något av värde för någon annan än sig själv. Om de får tillräckligt med tid på sig att interagera med omvärlden kommer de att uppleva osäkerhet och misslyckande men också framgång vilket leder till känslomässigt...

En lektion i en värdeskapande lektion – så går det till

I november 2016 besökte journalisten Annica Anderson, webbtidningen Horisonten (tidningen finns tyvärr inte längre), en klass på Östra Grundskolan i Huddinge under en lektion när de arbetade genom värdeskapande lärande. Tyvärr finns inte längre webbtidningen, men så här såg det ut när man kunde läsa om hennes spännande upplevelser och beskrivning av den värdeskapande lärandeprocessen när elever själva kontaktar olika aktörer utanför skolan: