VAD ÄR EGENTLIGEN VÄRDESKAPANDE LÄRANDE?

Det handlar helt enkelt om att man riktar undervisningen utåt. Den kunskap som eleven tar in ska ha en verklig mottagare, den ska betyda något för någon annan. Denna lilla knorr gör att undervisningen blir viktig på riktigt och den gör att skolan känns betydelsefull här och nu i denna sekund.

Maria Wiman

Lärare, Huddinge

Att jobba värdeskapande i klassrummet är helt enkelt att göra det som ändå ska göras men att lägga till en liten knorr - man letar fakta utanför klassrummet under arbetets gång och hittar sig en mottagare utöver läraren och klasskompisarna då det är dags att leverera.

Caroline Lorentzon

Lärare, Sundsvall

Detta är värdeskapande lärande

Värdeskapande lärande är när lärare låter sina elever / studenter lära sig genom att tillämpa sina kompetenser (framtida eller befintliga) för att skapa något av värde för minst en extern intressent utanför sin egen grupp, klass eller skola. Det värde som eleven / studenten skapar för någon annan kan vara ekonomiskt, socialt eller kulturellt. En lärare måste vara involverad för att det ska vara en fråga om värdeskapande lärande, och det måste ske i formell utbildning. Annars är det snarare en fråga om vanlig arbetslivserfarenhet eller en annan typ av erfarenhet. En sällsynt företeelse i utbildningVärdeskapande lärande är överraskande ovanligt...

En detaljtitt på definitionen

0
Tabellen nedan visar en detaljerad definition av värdeskapande lärande. Den återfinns i en doktorsavhandling från Chalmers publicerad 2016. I denna tabell definieras värdeskapande lärande i en kort version och i en lång version. Den korta versionen består bara av sex ord; learning-through-creating-value-for-others. Den längre versionen anger några olika viktiga aspekter. Eleverna / studenterna ska använda sina kompetenser när de skapar värde. Det är också att föredra om det skapade värdet är nyskapande på något vis.

Den altruistiska paradoxen

0
Värdeskapande lärande hämtar mycket av sin kraft från något vi kan kalla en altruistisk paradox. Att döma av de exempel vi har studerat verkar det som att de flesta blir mer motiverade av att skapa värde för någon annan om 10 minuter, än av att skapa värde för sig själva om 10 år. Om så är fallet är det kanske bättre om en lärare frågar sina elever/studenter: "För vem kan denna kunskap vara värdefull idag?", än att berätta för dem: "Du kommer att ha nytta av denna kunskap i framtiden". Ett motivationsunderskott i utbildningen Många lärare säger att de mer...

Att blanda lärande och värdeskapande

0
Värdeskapande lärande handlar om att blanda lärande med värdeskapande aktiviteter. Lärandet förstärks när värdeskapande aktiviteter läggs till i lärmixen. Värdeskapande är då ett kraftfullt medel för att nå målet att förbättra lärandet. Ju mer finkornigt vi blandar de två, desto bättre överbryggar vi mellan teori och praktik. Lärande representerar teoridelen, och värdeskapande representerar praktikdelen. Genom att be eleverna att tillämpa sin kunskap för att skapa värde för andra, ber vi också att de ska tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken. Lärande och värdeskapande är som olja och vatten En viktig utmaning för värdeskapande lärande är svårigheten att blanda lärande och värdeskapande....