Detta är värdeskapande lärande

Elever / studenter lär sig genom att använda sina kunskaper för att skapa något av värde för andra. Leder till en ökad känsla av meningsfullhet, stärkt motivation och fördjupat lärande. Stärker måluppfyllelsen i utbildning.

INTRODUKTION TILL VÄRDESKAPANDE LÄRANDE

VIDEOSERIE

Videoserie i fyra delar om värdeskapande lärande

I denna videoserie berättar forskaren Martin Lackéus om värdeskapande lärande utifrån tre olika perspektiv - vad, varför och hur? Exempel blandas med teori och förklarande figurer.

EXEMPEL

Elever hjälper mamma skriva bok om sin transsexuella son

0
"Ett helt fantastiskt värdeskapande arbete kan börja precis hur enkelt som helst och växa sig stort och starkt av bara farten om man låter det hända och vågar ta kontakt utanför klassrummets fyra väggar." - Caroline Lorentzon, lärare Sundsvalls kommun Våren 2015 läste jag en gripande artikel om en mammas kamp för sin transsexuella son. Jag kände direkt att den åttondeklass jag undervisade i behövde ta del av texten. Jag har alltid varit svag för att blanda in värdegrundsfrågor i mina ämnen, svenska och engelska, och det här kändes angeläget. En berättelse om en kille född i en tjejs kropp,...

Elever spelar barnteater med samhällstema

0
En lärare i Kalmar berättar: ”Jag har precis genomfört ett värdeskapande lärande där mina elever genomfört att barnteaterprojekt. Eleverna stod på scenen, skapade ljussättningen och körde ljuset på föreställningarna. Sammanlagt skapades värde för 300 barn som  kom och såg föreställningen. Budskapet i pjäsen var allas rätt att få vara sig själv. Det jag tydligt ser är hur mina elevernas motivation och engagemang ökar när de får arbeta med skarpa uppdrag och med en mottagare utanför skolans värld. Eleverna ville förmedla ett viktigt och aktuellt budskap till barnen (och de vuxna) som kom för att på så sätt delta i och påverka samhällsdebatten. Andra viktiga faktorer som skapade engagemang och...

Studenter lär omvärlden om ytspänning

0
I en kurs i ytkemi på Chalmers fick studenter i uppgift att göra en video där de berättade för personer utanför Chalmers om olika fenomen som är kopplade till ytkemi. Några videos handlade om hur man gör såpbubblor och varför såpbubblor fungerar. En av grupperna gjorde en video om hur man gör "super mega giant bubbles". En video handlade om varför diskmedel fungerar, och hur varmt vattnet ska vara för att tensiderna ska lösa upp fettet som allra bäst. Efteråt berättade studenterna att de lärt sig på ett annat sätt tack vare uppgiften om att göra en video. De läste...

BÖCKER

Bok för lärare

Maria Wiman är lärare på en grundskola i Huddinge. Hon skrev 2019 en bok om värdeskapande lärande för lärare. Boken ger konkret stöd i det praktiska arbetet med elever.

Bok för lärare

Jennie Bengtsson är språklärare i Göteborg. Hon har skrivit en bok om hur lärare kan tillämpa värdeskapande lärande i språkundervisningen.

Bok för lärare

Maria Wiman har nyligen skrivit en andra bok om värdeskapande lärande. Detta är en ännu mer konkret bok än Marias första bok, med ett stort antal upplägg på värdeskapande undervisning.

Bok för forskare

Martin Lackéus är forskare på Chalmers. Han skrev 2016 en bok om värdeskapande lärande som sin avhandling. Boken går igenom definitioner, underliggande teorier och relaterad forskning.

Bok för lärare

Ingrid Remvall har lång erfarenhet av att arbeta med kreativitet i skolan. Hennes bok ger konkret stöd i hur lärare kan arbeta med hållbarhet och värdeskapande lärande.

Bok för lärare

Martin Lackéus har sammanfattat sin forskning om värdeskapande lärande på ett tillgängligt sätt i denna bok för lärare. Boken innehåller ett stort antal exempel och intervjuer med lärare.

BLOGGINLÄGG

Lärare som lär, elever som arbetar – En meningsfull skola i balans

0
Denna text handlar om två olika men närbesläktade sätt för lärare och elever att uppnå en mer meningsfull vardag i skolan. I båda fallen sker det genom att man försöker uppnå en bättre balans mellan att lära sig och att skapa värde för andra. En sorts "Work-Learn balance". Ombalanseringen innebär att lärare får fokusera mer på att lära sig, och att elever får fokusera mer på sådant arbete som skapar värde för andra. Lärare har sällan tid att arbeta strukturerat med sitt egna lärande, och elever får sällan möjlighet att skapa något av värde för andra. Sådana obalanser mellan eget lärande och...

Det är inte bara arga moderater som underskattar barns förmåga

1
Senaste dagarna har flera saker fått mig att tänka på detta med vuxna som underskattar barns förmåga. Vi ser då och då exempel på vuxna som ställs inför skapelser och prestationer från elever som arbetat värdeskapande en längre tid, och där den vuxne tycker det är så oerhört bra gjort att det måste vara något lurt. Den vuxne misstror elevernas förmåga, och tänker kanske att när något verkar för bra för att vara sant, då är det nog också det. Ett fåtal vuxna som drabbas av denna falska känsla av misstro reagerar genom att håna och trakassera barnen, och...

Debatt kring värdeskapande lärande

0
Som ett tecken på att värdeskapande lärande nu sprids allt mer i samhället som begrepp så fick vi vår första "rasande" debatt där värdeskapande lärande nämns. Egentligen handlade debatten om vissa specifika nyanser av den sedvanliga och problematiska uppdelningen mellan traditionell och progressiv utbildning (se t ex denna text om farorna med polariserad debatt). En debatt som "rasat" i hundratals år, utan tillstymmelse till lösning. På hemsidan Skolvarlden.se togs värdeskapande lärande upp i ett inlägg som exempel på hur bildning enligt debattören Mikael Bruér blivit satt på undantag i samhället. Värdeskapande lärande sades vara "...bildningens antites. Som att bildning...

En gymnasielärares upplevelser av VL

0
"Jag vill att det som sker i klassrummet i form av insikter och kunskaper ska skickas vidare. Inte att eleverna kapslar in sin kunskap och behåller den för sig själv utan att de tar med den ut i den verkliga världen som förhoppningsvis kommer att bli mycket bättre." Det här är Åsa Dalhielm, en av lärarna på Sundsvalls gymnasium som deltog i den handlingsbaserade utbildningen "Värdeskapande lärande i praktiken" som genomfördes i Sundsvall under läsåret 2015/2016. Under det nationella nätverksmötet NELIS, 23 september i Sundsvall, berättade Åsa med inlevelse om sina lärdomar och insikterna hon fått genom att tillämpa VL med sina elever på...

Vad är viktigast, följa planeringen eller att vi lär oss?

0
"Hej! Vi heter Sara och Thea och är två tjejer som under en veckas tid haft praktik på Barn- och utbildningsförvaltningen på Sundsvalls kommun. Vi har fått i uppdrag att skriva ett inlägg om hur vi kan förbättra skolan för både lärare och elever. Vi valde tre huvudfrågor att utgå från: Elevinflytande, engagemang och att visa kunskap och förmåga på olika sätt." Elevinflytande Enligt skolverket ska elever ha inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Elevinflytande ska främja elevernas förmåga att ta eget ansvar och öka lusten att lära. Men det är inte alltid det är så. - Är det viktigare att följa planeringen eller att...