Värdeskapande lärande kan beskrivas som en entreprenöriell lärandeprocess där några individer använder sig av sina kunskaper och färdigheter för att tillsammans försöka skapa något av värde för någon annan än sig själv. Uppgiften, eller själva kontextet som uppdraget tar avstamp ifrån...
Att börja med värdeskapande som pedagogik är ungefär som att hälla en droppe färg i ett glas vatten. En liten knorr som kan göras på ett ganska enkelt sätt, men som kan göra stor skillnad. Allt vatten i glaset...
Ett exempel om hur en vanlig skoluppgift kan förvandlas till ett värdeskapande arbete och hur tydligt alla förväntade positiva effekter framträder. Lyssna till Caroline Lorentzon som berättar om hur hennes elever arbetade med muntlig framställan utifrån ambitionen att sprida sin...
Känner du att du behöver ha lite mer konkreta exempel på vad värdeskapande lärande är och skulle kunna vara? I den här filmen berättar Caroline Lorentzon, lärare i Sundsvalls kommun, om hur hon arbetar med Värdeskapande lärande generellt och...
En av de största utmaningarna med utveckling och spridning av värdeskapande lärande har visat sig vara att förklara vad det är och hur man kan göra så att människor förstår storheten. Antingen blir det för ytligt och en vanlig reaktion...