Detta är värdeskapande lärande

0
4805

Värdeskapande lärande är när lärare låter sina elever / studenter lära sig genom att tillämpa sina kompetenser (framtida eller befintliga) för att skapa något av värde för minst en extern intressent utanför sin egen grupp, klass eller skola. Det värde som eleven / studenten skapar för någon annan kan vara ekonomiskt, socialt eller kulturellt. En lärare måste vara involverad för att det ska vara en fråga om värdeskapande lärande, och det måste ske i formell utbildning. Annars är det snarare en fråga om vanlig arbetslivserfarenhet eller en annan typ av erfarenhet.

En sällsynt företeelse i utbildning
Värdeskapande lärande är överraskande ovanligt inom utbildning. De flesta elever / studenter spenderar de flesta av sina dagar, veckor, månader och år i skolan utan att någonsin skapa något väsentligt värde för någon annan. Vissa skulle rentav säga att låta elever i skolan eller studenter på universitetet skapa värde för andra inte har något att göra med utbildning, eftersom syftet med utbildningen är att eleverna / studenterna ska lära sig något själva, inte skapa värde för andra. De är inte där för att någon annan ska dra nytta av det, åtminstone inte där och då, är en vanlig kommentar.

Några undantag
Det finns vissa typer av utbildning där värdeskapande lärande är vanligare än annars. Det mest uppenbara exemplet är arbetsplatsförlagt lärande och dess syskon lärlingsutbildning, praktik och volontärarbete. När elever / studenter är integrerade på en arbetsplats för att lära sig, så lär de sig oundvikligen genom att skapa värde för andra. De arbetsplatser de lär sig på och arbetar hos brukar ha kunder / brukare som drar nytta av elevernas / studenternas tid och ansträngning. Målet ur utbildarens perspektiv på detta upplägg är djupare inlärning, och medlet är att de får skapa värde för arbetsplatsens kunder / brukare.

En pedagogik som förtjänar mer uppmärksamhet
Denna hemsida skapades med ambitionen att belysa de sällsynta exemplen på värdeskapande lärande som finns där ute. Dessa exempel berättar en övertygande historia om kraftfull, till och med transformerande, djup inlärning av läroplaners och kursplaners innehåll. Det är en historia om elever / studenter som är engagerade och motiverade på en nivå som de inte tidigare upplevt. En historia om att lära ut kompetenser som är svåra att lära ut, men som anses vara avgörande i 2000-talets globalisering, konkurrens och obevekliga tekniska förändring och innovation.