Avhandling beskriver värdeskapande lärande i detalj

0
2430

2016 försvarade Martin Lackéus sin avhandling med fokus på värdeskapande lärande. I avhandlingen beskrivs värdeskapande lärande i stor detalj. Det är en sammanläggningsavhandling. Den består därför av en så kallad “kappa” som sammanfattar den forskning som gjorts av författaren, samt sex olika bifogade forskningsartiklar. Varje forskningsartikel är ett fristående verk som borrar djupare i en viss specifik aspekt.


Värdeskapande lärande: vad, hur, varför och varför inte
I kapitel 5 i kappan, “Towards a new educational philosophy?”, beskrivs värdeskapande lärande detaljerat ur olika perspektiv. Först kommer en definition i tio delar, där varje del beskrivs noggrant (avsnitt 5.1). Sedan beskrivs hur det går till när man arbetar med värdeskapande lärande (avsnitt 5.2). Därefter kommer en genomgång av varför värdeskapande lärande kan vara bra inom utbildningsområdet (avsnitt 5.3). Detta följs av en genomgång av utmaningar med värdeskapande lärande (avsnitt 5.4).

Vad är egentligen nytt med värdeskapande lärande?
I kapitel 6 i kappan, “Discussion”, diskuteras några olika frågor av tänkbart intresse för andra forskare. Först kommer en diskussion kring varför man alls behöver en ny utbildningsfilosofi på området. Sedan diskuteras vad som egentligen är nytt med värdeskapande lärande. Sex olika aspekter påstås vara nya med värdeskapande lärande:

  • Det är ett nytt sätt att arbeta med entreprenörskap inom utbildning. Främst då jämfört med att låta elever / studenter starta företag.
  • Det är ett nytt sätt att kombinera olika utbildningsfilosofisk perspektiv, såsom traditionell utbildning, progressiv utbildning och upplevelsebaserad utbildning.
  • Att betona altruism har tidigare inte varit särskilt mycket i fokus bland befintliga utbildningsfilosofisk perspektiv. Undantag är möjligen det som kallas “service-learning”.
  • Att förlita sig på ett antal tillgängliga entreprenöriella metoder har tidigare inte gjorts inom utbildning på det sätt som föreslås i avhandlingen.
  • Att mänsklig interaktion och mänskliga relationer är viktigt inom utbildning har tidigare diskuterats, men här ges helt nya perspektiv på hur sådan interaktion kan gå till i praktiken. Det har också saknats ett tydligt syfte med sådan interkation som kan driva arbetet framåt.
  • Ett fokus på vissa specifika känslomässiga “entreprenöriella” händelser av principiell vikt har tidigare inte diskuterats inom utbildningsforskning.

Hela avhandlingen finns att ladda ner här:

“Value creation as educational practice – towards a new educational philosophy grounded in entrepreneurship?”