Bärande idéer och processbeskrivningar

0
Värdeskapande lärande kan beskrivas som en entreprenöriell lärandeprocess där några individer använder sig av sina kunskaper och färdigheter för att tillsammans försöka skapa något av värde för någon annan än sig själv. Uppgiften, eller själva kontextet som uppdraget tar avstamp ifrån kan variera utifrån prioriterade målområden. Att rekommendera är att försöka formulera rubriken som en frågeställning som inte blir allt för snäv utan en mer övergripande Kan till exempel vara hållbarhetsmål eller andra prioriterade fokusområden från läroplanen. Så här kan processen skrivas lite mer visuellt. Klicka på bilderna för förstora spara dem.           Den entreprenöriella verktygslådan Det finns ett antal olika verktyg som...

Knorra till undervisningen

0
Att börja med värdeskapande som pedagogik är ungefär som att hälla en droppe färg i ett glas vatten. En liten knorr som kan göras på ett ganska enkelt sätt, men som kan göra stor skillnad. Allt vatten i glaset ändrar färg. Tillämpat på pedagogik så kan en lärare låta merparten av undervisningsplaneringen vara intakt, och bara lägga till ett litet uppdrag där eleverna / studenterna får försöka tillämpa sina kunskap och förmågor från läroplanen / kursplanen för att skapa värde för någon annan. Helst bör det vara någon de kan prata med personligen, eftersom mänsklig kontakt ökar motivationen. Eleven...

Instruktionsfilmer på youtube. Ett effektivt sätt att bli bättre på muntlig framställan.

0
Ett exempel om hur en vanlig skoluppgift kan förvandlas till ett värdeskapande arbete och hur tydligt alla förväntade positiva effekter framträder. Lyssna till Caroline Lorentzon som berättar om hur hennes elever arbetade med muntlig framställan utifrån ambitionen att sprida sin kunskap till omvärlden.

Kom igång med värdeskapande lärande tillsammans med dina elever

0
Känner du att du behöver ha lite mer konkreta exempel på vad värdeskapande lärande är och skulle kunna vara? I den här filmen berättar Caroline Lorentzon, lärare i Sundsvalls kommun, om hur hon arbetar med Värdeskapande lärande generellt och varför hon gör som hon gör. Ta drygt 10 min av din tid! Se, lyssna och låt dig inspireras! https://www.youtube.com/watch?v=dsnWiyTmom0

Maria Wiman – om vägen till värdeskapande lärande – en vinst för alla

0
En av de största utmaningarna med utveckling och spridning av värdeskapande lärande har visat sig vara att förklara vad det är och hur man kan göra så att människor förstår storheten. Antingen blir det för ytligt och en vanlig reaktion är då: "- Jaja, men så har jag alltid arbetat, vad är det nya med det? Klart jag vill att mina elever ska använda sina kunskaper på riktigt..." Eller så blir det för invecklat och "tungt". Svårt för människor att ta till sig och agera på. I synnerhet för människor ansvariga för utveckling av skola och pedagogik har det visat sig. Under november...