Effektstudie för Skolverket visade på starka effekter

0
2684

Under 2015-2016 gjordes en stor effektstudie av värdeskapande lärande åt Skolverket. I studien följdes 481 elever i 19 olika grundskolor på åtta orter runt om i Sverige under sex månaders tid. Ett appverktyg användes för att samla in 5895 svar på en minienkät kring känslomässiga händelser i skolvardagen. Baserat på dessa svar genomfördes 76 djupintervjuer med 63 elever och 13 lärare.

Starka effekter av värdeskapande lärande
Effekterna av värdeskapande lärande visade sig vara många och starka. Värdeskapande lärande leder till att elever får en mycket mer meningsfull vardag i skolan, att de blir mer motiverade, att de utvecklar en stark passion, att de får stärkt självförtroende och att de presterar bättre i skolan och därmed får högre betyg. Stark passion leder i sin tur till ett antal önskvärda effekter såsom fördjupat lärande, mer självständiga elever och färre konflikter i klasserna. Några citat från elever var:

Jag är inte tramsig som jag brukar vara i vanliga fall utan jag är koncentrerad och jobbar som jag ska.”

”Jag tycker att det känns bra att ha inspirerat andra till att också göra bra och snälla saker för någon som har det sämre.”

typ 100 gånger roligare än i klassrummet även om våra “klassrums lektioner” är 100 gånger roligare än vanliga klassrums lektioner. Så alltså 10 000 gånger roligare.

det är ganska häftigt att vi fick träffa de på kommunen, och vi fick redovisa det för allmänheten. (…) då vill man verkligen prestera och så här. Om man ska visa det för andra då vill man att det ska va bra.”

Lärarens roll förändras
För lärare innebär värdeskapande lärande att deras roll förändras och att deras bedömningsarbete delvis underlättas, men också att de får ett antal nya utmaningar att hantera såsom minskad upplevd kontroll över undervisningen. Majoriteten av lärarna beskriver ockå att de är relativt ensamma om att arbeta med värdeskapande lärande i kollegiet. Här upplever de en stor utmaning. Några citat från lärare var:

jag tycker framförallt att utmaningen har varit att avskolifiera eleverna lite, man måste inte alltid sitta på sin plats och göra det läraren säger utan ibland får man komma med egna idéer och det är okej att vara kreativ och sådär och ge eleverna det ansvaret också.”

För mig finns det bara det sättet. (…) Eleverna orkar inte detta hela tiden alltid i alla ämnen. (…) Så kan jag ju tänka mig att det blir en utmaning att man inte alltid hade koll. (…) men det gick ju så bra så. Man får kasta sig ut ibland. Jag har inga riktiga dåliga erfarenheter heller.”

Man får ju tänka till lite, man kan ju inte bara gå på något läromedel direkt. (…) Jag tror inte jag bara skulle kunna gå tillbaka och köra vanlig undervisningstid, det skulle jag inte, så visst väger det upp.”

Slutrapporten till Skolverket finns att ladda ner här:

“Entreprenöriell utbildning som värdeskapande lärande – en tredje väg?
En effektstudie av värdeskapande lärande på uppdrag av Skolverket”