Första publicerade forskningsartikeln om värdeskapande lärande

0
1701

Den första artikel som publicerades i en vetenskaplig tidskrift och som hade fokus på värdeskapande lärande kom 2016, i tidskriften International Journal of Entrepreneurial Behaviour Research. Författare var Martin Lackéus, Mats Lundqvist och Karen Williams Middleton, alla forskare på Chalmers Tekniska Högskola.

Syfte: Överbrygga mellan traditionell och progressiv utbildning
Syftet beskrevs i artiken som att använda insikter från området entreprenörskap för att försöka överbrygga de stora motsättningar som har funnits i århundraden mellan traditionell och progressiv utbildning. Entreprenörskap representerades i artikeln av tre olika metoder som används på olika sätt av entreprenöriella individer; Effectuation, Customer Development och Appreciative Inquiry. Mönster som identifierades i studien ledde sedan fram till ett förslag om en ny utbildningsfilosofi – värdeskapande lärande. Den presenterades med sex ord: “Learning-through-creating-value-for-others”, och föreslogs vara ett svar på frågan “Learning-by-doing-what?”.

Konceptuell artikel men baserad på empiri från tre olika miljöer
Artikeln var i sin helhet konceptuell, vilket innebär att författarna för ett teoretiskt logiskt resonemang för att underbygga sin tes. Dock var dessa resonemang sprungna ur tre olika empiriska miljöer – Chalmers egna utbildning inom entreprenörskap, Drivhusets utbildning av företagare samt Sundsvalls kommuns implementation av värdeskapande lärande i grundskolor.

En kort video som sammanfattar artikelns innehåll (med gris-tema!) finns att titta på här:

“Research article Summary in 2 minutes”

Originalartikeln finns att ladda ner här, men kräver då att man betalar:

“Bridging the traditional-progressive education rift through entrepreneurship”

En gratisversion av artikeln med identiskt innehåll fast utan förläggarens typsättning och sidnumrering (så kallad Green Open Access version) kan laddas ner här:

“Bridging the traditional-progressive education rift through entrepreneurship (GOA)”