FORSKNING OM VÄRDESKAPANDE LÄRANDE

Forskningsartikel som sammanfattar åtta års effektstudier

0
År 2020 publicerades en forskningsartikel som sammanfattar slutsatser från sex olika delstudier med totalt 291 intervjuer och 10 953 känsloenkätsvar från 1 048 deltagare på 35 olika skolor. Den första delstudien inleddes 2013 och den femte och sista avslutades 2017. Sedan tog det några år att analysera allt material också. Slutsatserna var så oväntade och annorlunda mot tidigare forskning att den vetenskapliga granskningen av artikeln tog två år och involverade åtta utomstående forskare runt om i världen. En central fråga i författandet av artikeln var hur de omfattande data vi samlat in och som bevisade effekterna skulle presenteras så det blev...

Första publicerade forskningsartikeln om värdeskapande lärande

0
Den första artikel som publicerades i en vetenskaplig tidskrift och som hade fokus på värdeskapande lärande kom 2016, i tidskriften International Journal of Entrepreneurial Behaviour Research. Författare var Martin Lackéus, Mats Lundqvist och Karen Williams Middleton, alla forskare på Chalmers Tekniska Högskola. Syfte: Överbrygga mellan traditionell och progressiv utbildningSyftet beskrevs i artiken som att använda insikter från området entreprenörskap för att försöka överbrygga de stora motsättningar som har funnits i århundraden mellan traditionell och progressiv utbildning. Entreprenörskap representerades i artikeln av tre olika metoder som används på olika sätt av entreprenöriella individer; Effectuation, Customer Development och Appreciative Inquiry. Mönster som...

Avhandling beskriver värdeskapande lärande i detalj

0
2016 försvarade Martin Lackéus sin avhandling med fokus på värdeskapande lärande. I avhandlingen beskrivs värdeskapande lärande i stor detalj. Det är en sammanläggningsavhandling. Den består därför av en så kallad "kappa" som sammanfattar den forskning som gjorts av författaren, samt sex olika bifogade forskningsartiklar. Varje forskningsartikel är ett fristående verk som borrar djupare i en viss specifik aspekt. Värdeskapande lärande: vad, hur, varför och varför inteI kapitel 5 i kappan, "Towards a new educational philosophy?", beskrivs värdeskapande lärande detaljerat ur olika perspektiv. Först kommer en definition i tio delar, där varje del beskrivs noggrant (avsnitt 5.1). Sedan beskrivs hur det...

Effektstudie för Skolverket visade på starka effekter

0
Under 2015-2016 gjordes en stor effektstudie av värdeskapande lärande åt Skolverket. I studien följdes 481 elever i 19 olika grundskolor på åtta orter runt om i Sverige under sex månaders tid. Ett appverktyg användes för att samla in 5895 svar på en minienkät kring känslomässiga händelser i skolvardagen. Baserat på dessa svar genomfördes 76 djupintervjuer med 63 elever och 13 lärare. Starka effekter av värdeskapande lärandeEffekterna av värdeskapande lärande visade sig vara många och starka. Värdeskapande lärande leder till att elever får en mycket mer meningsfull vardag i skolan, att de blir mer motiverade, att de utvecklar en stark passion,...