Bärande idéer och processbeskrivningar

0
2956

Värdeskapande lärande kan beskrivas som en entreprenöriell lärandeprocess där några individer använder sig av sina kunskaper och färdigheter för att tillsammans försöka skapa något av värde för någon annan än sig själv.

Uppgiften, eller själva kontextet som uppdraget tar avstamp ifrån kan variera utifrån prioriterade målområden. Att rekommendera är att försöka formulera rubriken som en frågeställning som inte blir allt för snäv utan en mer övergripande Kan till exempel vara hållbarhetsmål eller andra prioriterade fokusområden från läroplanen.

Så här kan processen skrivas lite mer visuellt. Klicka på bilderna för förstora spara dem.

       

 

Den entreprenöriella verktygslådan

Det finns ett antal olika verktyg som är lämpliga att använda sig av i värdeskapande lärandeprocesser. Dessa verktyg kan enklast beskrivas som verktyg att tänka med, eller ett antal generativa frågeställningar hämtade från entreprenöriella utvecklingsmodeller som t ex:

Verktyg att tänka med-

17 punkter som främjar entreprenöriellt lärande inom utbildning

Värdeskapandeprofilen -verktyg och bilderwebb

1. Interagera utanför klassrummet
2. Skapa något av värde för utomstående
3. Utgå från och koppla till ämneskunskaper
4. Arbeta i team över längre tidsperioder
5. Låt barn / elever / studenter
äga processen
6. Låt dem försöka om och om igen
7. Ge aktivitetsbaserad formativ                                                                                     feedback & uppföljning
 8. Uppmuntra misslyckande genom att omfamna osäkerhet

Värdeblomman verktyg och bilderwebb
9. Gör saker för och med andra
10. Känn den inneboende glädjen när arbetet flyter på och är skoj
11. Agera på sådant som stör helhet, kultur och värderingar i samhället
12. Gör er och andra ett namn genom att göra skillnad och få inflytande
13. Uppfyll människors behov så de är
beredda att betala pengar

 

14. Jobba med föreläsningar, böcker, repetition, grundläggande kunskaper
15. Jobba med problemlösning i team, socialt lärande, intressebaserat
16. Jobba med klassrummet som bas för att skapa trygghet och närhet
17. Gör saker ute på ”fältet” genom att delta i praktiska sammanhang