Knorra till undervisningen

0
1715

Att börja med värdeskapande som pedagogik är ungefär som att hälla en droppe färg i ett glas vatten. En liten knorr som kan göras på ett ganska enkelt sätt, men som kan göra stor skillnad. Allt vatten i glaset ändrar färg. Tillämpat på pedagogik så kan en lärare låta merparten av undervisningsplaneringen vara intakt, och bara lägga till ett litet uppdrag där eleverna / studenterna får försöka tillämpa sina kunskap och förmågor från läroplanen / kursplanen för att skapa värde för någon annan. Helst bör det vara någon de kan prata med personligen, eftersom mänsklig kontakt ökar motivationen. Eleven / studenten kan själv få bestämma vilken del av läroplanen / kursplanen som ska skapas värde kring, vilken typ av värde som ska skapas och vem man ska interagera med och skapa värde för. En fråga som kan starta processen är: “För vem kan denna kunskap vara värdefull idag?”.


För vem gör vi detta?
Elever / studenter producerar oerhört mycket under sin tid i skolan / högskolan. Vanliga produktioner är texter, rapporter, berättelser, affischer, presentationer, videor, spel, konserter och tidskrifter. Sådana skapelser utgör en bra utgångspunkt för värdeskapande pedagogik. Elever / studenter och lärare kan helt enkelt fråga sig innan de börjar producera en ny artefakt: “För vem gör vi det här?”. Denna enkla frågan startar en kreativ process där man letar efter personer som kan uppskatta tingesten de ska skapa. Det är ett mycket mer engagerande alternativ till den vanliga frågan från elever / studenter: “Varför gör vi det här?”.


Hur kan vi knyta an till någon annan?
En viktig aspekt av värdeskapande pedagogik är studenter får interagera med andra människor. Att knorra till undervisningen handlar då mycket om hur man får en liten aspekt av extern interaktion in i den befintliga undervisningsplaneringen. Den externa personen kan vara någon annan i klassen, det kan vara någon i skolan / högskolan eller någon utanför skolan / högskolan. Ju mer okänd och avlägsen den person är som en elev / student interagerar med, desto mer kraftfullt blir värdeskapande pedagogik, men också desto mer skrämmande blir det. Att knorra till det innebär ofta att eleverna / studenterna börjar skapa värde för och interagera med människor relativt nära dem, till exempel klasskamrater, andra elever / studenter i skolan / högskolan och personer utanför skolan / högskolan som de redan känner.