Instruktionsfilmer på youtube. Ett effektivt sätt att bli bättre på muntlig framställan.

0
1736

Ett exempel om hur en vanlig skoluppgift kan förvandlas till ett värdeskapande arbete och hur tydligt alla förväntade positiva effekter framträder.

Lyssna till Caroline Lorentzon som berättar om hur hennes elever arbetade med muntlig framställan utifrån ambitionen att sprida sin kunskap till omvärlden.