Elever skriver en saga och berättar den för valfri annan

0
1893

En lärare i Växjö berättar:

”När alla eleverna fått klart för sig vad en äkta saga har för typiska kännetecken så berättade vi om uppgiften, att de i olika grupper skulle göra/skriva en saga där bilderna hade ett väsentligt inslag och att arbetet skulle sträcka sig ca 2 månader framåt samt att de skulle arbeta i grupper om 3-5 elever i varje grupp. Varje grupp skulle ha en viss målgrupp att berätta/visa sin saga för. Endera förskolebarn i åldern 4-5 år, förskoleklasselever, fadderbarn i åk 3 eller för skolans åk 3-elever, fast då på engelska.

Våra elever sa att detta gjorde dem mer engagerade, att detta skulle motivera dem att prestera samt att det var roligt att deras arbeten skulle komma till gagn för andra. Eleverna var märkbart motiverade och entusiastiska inför arbetet. Vi lärare såg att eleverna tyckte att detta skulle bli intressant för dem. De blev engagerade.

De fick valfriheten att välja målgrupp och redovisningsform samt sedan i gruppen själv utforma och skapa sin saga samt “välja” de uppgifterna som de är mest lämpliga för i gruppen. De själva tyckte att det var ett stort värde att slutprodukten skulle redovisas och för andra barn än de själva. Farhågorna som kom fram var främst att personkemin i vissa grupper skulle kunna försvåra arbetet samt att om inte alla i gruppen bidrog och tog sitt ansvar för grupparbetet så skulle detta kunna skada hela gruppen.”