Studenter lär omvärlden om ytspänning

0
2369

I en kurs i ytkemi på Chalmers fick studenter i uppgift att göra en video där de berättade för personer utanför Chalmers om olika fenomen som är kopplade till ytkemi. Några videos handlade om hur man gör såpbubblor och varför såpbubblor fungerar. En av grupperna gjorde en video om hur man gör “super mega giant bubbles”. En video handlade om varför diskmedel fungerar, och hur varmt vattnet ska vara för att tensiderna ska lösa upp fettet som allra bäst.

Efteråt berättade studenterna att de lärt sig på ett annat sätt tack vare uppgiften om att göra en video. De läste boken på ett annat sätt när de visste att de skulle använda kunskapen för att förklara vardagsfenomen som beror på ytspänning. De lärde sig också mjuka förmågor som samarbete, initiativ, presentationsteknik och kreativitet. En grupp var överens om att detta är förmågor som är viktiga för en ingenjör.

En video har gjorts med intervjuer av studenter och deras lärare. Den kan du titta på här:

Video på engelska om ytkemikurs på Chalmers