Att blanda lärande och värdeskapande

0
2723

Värdeskapande lärande handlar om att blanda lärande med värdeskapande aktiviteter. Lärandet förstärks när värdeskapande aktiviteter läggs till i lärmixen. Värdeskapande är då ett kraftfullt medel för att nå målet att förbättra lärandet. Ju mer finkornigt vi blandar de två, desto bättre överbryggar vi mellan teori och praktik. Lärande representerar teoridelen, och värdeskapande representerar praktikdelen. Genom att be eleverna att tillämpa sin kunskap för att skapa värde för andra, ber vi också att de ska tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken.

Lärande och värdeskapande är som olja och vatten

En viktig utmaning för värdeskapande lärande är svårigheten att blanda lärande och värdeskapande. De två är som olja och vatten. Om vi ​​inte rör om ständigt så kommer de att hålla sig separerade från varandra spontant. Det är läraren som måste framkalla de rörelser som krävs för att de två ska blandas. Detta kräver energi. Värdeskapande lärande måste därför betraktas som en investering i tid och energi från läraren. Återbetalningen kommer i form av mer motiverade elever / studenter som lär sig kunskapsinnehåll djupt, samt även i form av det blir roligare på jobbet för läraren. Alla involverade drar därmed nytta av en mer meningsfull pedagogisk upplevelse.

Att ställa överbryggande frågor

Ett sätt att röra runt i mixen är att ställa överbryggande frågor till eleverna / studenterna. En viktig överbryggande fråga är: “För vem är denna kunskap värdefull idag?”. När eleverna / studenterna funderar på svar på denna fråga, tvingas de att överbrygga teori och praktik, åtminstone på kognitiv nivå. Som lärare kan vi sedan ta nästa naturliga steg i processen. Be bara dina elever / studenter att agera på de svar de kommer med. Det eventuella värde som de tror att de skulle kunna skapa genom sin kunskap kan faktiskt försöka skapas på riktigt. Detta kräver att de kontaktar en verklig person utanför sin egen lilla grupp, klass eller skola. Skrämmande först, men transformerande och djupt engagerande när det är gjort.