Ökad studiemotivation

0
2135

Värdeskapande lärande ger en stark ökning av elevers / studenters studiemotivation. Detta gör att de arbetar hårdare i sin utbildning. Den resulterande ökningen av insats leder slutligen till bättre betyg och djupare inlärning av kunskapsinnehåll. Den starka ökningen av motivation kommer från den djupa känsla av meningsfullhet det innebär att göra något som kan bli värdefullt för någon annan. När något är gjort “på riktigt” blir det viktigare för eleven / studenten.


Stärker kärnan av utbildning
Genom de starka effekterna på elevers / studenters arbetsinsats och inlärning utgör värdskapande lärande ett pedagogiskt arbetssätt som kan stärka den innersta kärnan av utbildning. Det sker i form av en omväg där man låter elever / studenter skapa värde för andra. Att det ibland uppfattas som en omväg kan vara en anledningen till att värdeskapande lärande är relativt sällsynt inom utbildning. Men effekten är tydlig. Att lägga till en liten mängd värdeskapande pedagogik till vilken form av undervisning som helst stärker grundsyftet med utbildning betydligt. Eleverna lär sig bättre, djupare och på en högre nivå än om de inte får tillämpa sin kunskap i värdeskapande processer.


Fångar uppmärksamheten hos eleverna / studenterna
I dagens digitala samhälle har konkurrensen om uppmärksamhet hårdnat betydligt. Unga individers perspektiv på vad som anses intressant förändras snabbt. En ny generation av elever / studenter har vuxit upp i ett samhälle mättat med digital teknik. Många lärare tycker det är svårare än tidigare att hålla dessa studenter motiverade genom traditionella undervisningsmetoder. Här kan värdeskapande lärande hjälpa lärare att få sin undervisning att framstå som mer intressant och relevant. Den goda nyheten är att ett ganska litet tillskott av värdeskapande uppdrag kan göra en stor skillnad för eleverna / studenterna. De kan plocka från en bred flora av kunskapsinnehållet som beskrivs i läroplan / kursplan, och tillämpa innehållet i återkommande mer eller mindre omfattande värdeskapande uppdrag.