En detaljtitt på definitionen

0
2634

Tabellen nedan visar en detaljerad definition av värdeskapande lärande. Den återfinns i en doktorsavhandling från Chalmers publicerad 2016. I denna tabell definieras värdeskapande lärande i en kort version och i en lång version. Den korta versionen består bara av sex ord; learning-through-creating-value-for-others. Den längre versionen anger några olika viktiga aspekter. Eleverna / studenterna ska använda sina kompetenser när de skapar värde. Det är också att föredra om det skapade värdet är nyskapande på något vis.