Studenter får genomföra skarpa uppdrag inom arkitektur

0
1686

På Chalmers har institutionen för arkitektur satsat stort på värdeskapande lärande. Utbildning av många lärare har genomförts, och arbetssättet genomsyrar många kurser på arkitekturutbildningen. Här berättar professor Anders Svensson om detta arbete:

Intervju med Anders Svensson, professor of practice på Chalmers