Mer meningsfull skolvardag

0
1396

Att få göra något som uppskattas av andra leder för många elever / studenter till en djup känsla av meningsfullhet. Detta leder i sin tur till att man känner större glädje i skolarbetet och att man blir mer motiverad. Den starkaste känslan av meningsfullhet uppstår när elever / studenter känner att de kan påverka hur andra människor har det. Det ger eleven / studenten en känsla av att det spelar en roll vad de gör, och att de upplever ett inflytande på andra människor. Att deras bidrag räknas. Skolan / högskola känns då mer på riktigt. När det känns som det är på riktigt, då känns det också viktigt.

Prosocialt beteende får oss att må bra
Det är egentligen inte alls konstigt att elever och studenter känner så starkt positivt inför att skapa värde för andra. Inom psykologin kallas det för “prosocialt beteende”, och har studerats ingående under lång tid. Det torde därmed inte vara särskilt överraskande att den upplevda meningsfullheten ökar av värdeskapande lärande. Det konstiga är kanske att det är så ovanligt inom utbildning att pedagogiskt nyttja denna grundläggande mekanism hos människan för att stärka lärandet. Något verkar ha bidragit till att de goda effekterna på lärande som värdeskapande lärande ger inte har nyttjats särskilt mycket historiskt.

Meningsfullhet ett sätt att nå “svaga” elever
Många lärare vittnar om att värdeskapande lärande är ett bra sätt att nå elever som tidigare ansågs vara “svaga” eller svåra att nå, främst då i grundskola och gymnasium. De har av olika skäl svårt att motivera sig för studier. Kanske är det så att vad de har svårt för är uppgifter de uppfattar som meningslösa här och nu. När man då arbetar värdeskapande så fylls deras upplevelse av en hög grad av mening, och då motiveras de till att använda sin intellektuella kapacitet på helt nya sätt. Detta är en effekt som mer traditionell utbildning vanligtvis inte uppvisar.