Ökat självförtroende och stärkt självbild

0
2023

Värdeskapande lärande leder ofta till att elever / studenter får ökat självförtroende. De vågar mer och känner sig mer trygga både med sig själva och med klassen. Eftersom värdeskapande lärande vanligtvis innebär att man tar kontakt med utomstående personer så ökar också självförtroendet kring att prata, presentera och lära känna nya människor. Många elever / studenter uttrycker förvåning över att deras idéer och tankar tas emot så pass positivt av omvärlden. Det upplevs ofta som oväntat. Med den vanligtvis positiva feedback man får från omvärlden så inleder många en positiv spiral av självbekräftelse som bygger upp självförtroendet.

“Jag är en sån som gillar att hjälpa andra”
Med repetition och över tid leder det ökade självförtroendet, i kombination med övriga positiva effekter, till att man bygger upp en reviderad självbild. Många elever och studenter har berättat att de ser sig alltmer som en person som gillar, och även är bra på, att förstå andra människor och hjälpa dem på olika sätt. Att uppleva att man som ung ändå kan ta plats i samhället och få inflytande på andra människor är en känslomässigt mycket stark upplevelse för de flesta, och ger många positiva bieffekter. Elever och studenter har berättat om händelser och erfarenheter kopplade till värdeskapande lärande som är bland de starkaste de upplevt i livet kopplat till utbildning.