Elever spelar barnteater med samhällstema

0
2300

En lärare i Kalmar berättar:

”Jag har precis genomfört ett värdeskapande lärande där mina elever genomfört att barnteaterprojekt. Eleverna stod på scenen, skapade ljussättningen och körde ljuset på föreställningarna. Sammanlagt skapades värde för 300 barn som  kom och såg föreställningen. Budskapet i pjäsen var allas rätt att få vara sig själv. Det jag tydligt ser är hur mina elevernas motivation och engagemang ökar när de får arbeta med skarpa uppdrag och med en mottagare utanför skolans värld. Eleverna ville förmedla ett viktigt och aktuellt budskap till barnen (och de vuxna) som kom för att på så sätt delta i och påverka samhällsdebatten. Andra viktiga faktorer som skapade engagemang och motivation hos mina elever var att vi arbetade i team, ämnesövergripande och att eleverna själva ägde sin lärprocess.”