Vad är viktigast, följa planeringen eller att vi lär oss?

0
2610

“Hej!
Vi heter Sara och Thea och är två tjejer som under en veckas tid haft praktik på
Barn- och utbildningsförvaltningen på Sundsvalls kommun.

Vi har fått i uppdrag att skriva ett inlägg om hur vi kan förbättra skolan för både lärare och elever.

Vi valde tre huvudfrågor att utgå från:
Elevinflytande, engagemang och att visa kunskap och förmåga på olika sätt.”


Elevinflytande

Enligt skolverket ska elever ha inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Elevinflytande ska främja elevernas förmåga att ta eget ansvar och öka lusten att lära.

Men det är inte alltid det är så.

– Är det viktigare att följa planeringen eller att eleverna faktiskt lär sig?

När vi hör ordet elevinflytande tänker vi främst på att få vara med och tycka till om planeringen av HUR vi ska lära oss och på vilket sätt vi sedan ska visa det.

Vi förstår att varken vi elever eller läraren själv kan bestämma över VAD vi ska lära oss, eftersom det finns en tydlig läroplan över detta, som måste följas.

Vi båda är bekanta med att lärare har planerat en hel termin i förväg med prov bestämda på specifika datum. Detta har lett till mycket stress och att vi ibland inte hinner förstå allt.

För att undvika detta så skulle vi vilja att skolan inte planerar hela terminer i förväg, utan sätter prov efter det att de känner att eleverna verkligen kan och förstår.

Skolan måste alltså ställa sig frågan: Vad är viktigast? Att följa planeringen eller att eleverna faktiskt lär sig?

Engegemang

Läraren har minst lika stort ansvar som eleven att visa intresse och engegemang gällande skolan. För att eleverna ska lära sig på bästa sätt krävs det såklart mycket från deras egen sida, men det underlättar otroligt mycket om läraren visar minst lika mycket intresse.

Vad tycker vi?

Man märker ganska snabbt om en lärare är engegerad och vill att vi ska förstå. Det är samtidigt  mycket lättare att hitta motivationen till att lära sig eller utföra ett arbete om man har en lärare som verkligen försöker och inte ger sig förrän alla förstår.

För att hela tiden hjälpa eleverna att hålla motivationen uppe så är det viktigt att variera undervisningen. Detta kan man göra genom att VÅGA ta undervisningen utanför klassrummets väggar.

Att sitta och läsa i boken och sedan svara på frågor blir i längden tråkigt. Därför skulle det vara bättre att ibland kunna koppla undervisningen till omvärlden, göra studiebesök, prao  och träffa människor som jobbar med just det området dagligen.

Det blir inte bara variation för eleverna utan även för lärarens bedömning.

Att praoa t.ex är ett sätt att komma ut i “det verkliga livet” och lära sig hur saker och ting fungerar på riktigt. Vi själva har nu under en veckas tid fått tagit del av och lärt oss jättemycket viktigt som vi inte kan uppleva på samma sätt i klassrummen. Mycket av det vi lärt oss kommer vi förmodligen ha nytta av i framtiden.

Att visa kunskap och förmåga på olika sätt

På Pedagog Sundsvalls hemsida kan man läsa om en policy för bedömning för lärande. Denna ska gälla för alla kommunens skolor.

Här är några exempel:

  • All bedömning syftar till att främja lärandet.
  • Formativ och summativ bedömning varieras, där tyngdpunkten ligger på den formativa bedömningen.
  • Bedömningen planeras in och integreras i undervisningen på ett medvetet och systematiskt sätt.

Alla förmågor som en elev ska visa upp kan inte testas genom endast ett skriftligt prov. Det finns många olika sätt att visa förmågor på, t.ex genom att diskutera i mindre grupper eller hela klassen.

Ett annat tips är att inför en del prov ha en typ av diagnos eller läxförhör som inte ska vara betygsgrundande utan endast till för att främja elevens lärande, så att den själv kan se vad den kan och vad den behöver träna mer på.

Man kan även koppla elevinflytande till detta, då eleverna själva kan få vara med och tycka till om på vilket sätt de kan testas och bedömas på.

“Det här är saker som vi alla i skolan tillsammans måste hjälpas åt med, så vi hoppas att just du som läser detta ska inspireras och försöka göra skolan bättre.”

/Thea Mattisson & Sara Heimer

theasara