En gymnasielärares upplevelser av VL

0
2946

“Jag vill att det som sker i klassrummet i form av insikter och kunskaper ska skickas vidare. Inte att eleverna kapslar in sin kunskap och behåller den för sig själv utan att de tar med den ut i den verkliga världen som förhoppningsvis kommer att bli mycket bättre.”


Det här är Åsa Dalhielm, en av lärarna på Sundsvalls gymnasium som deltog i den handlingsbaserade utbildningen “Värdeskapande lärande i praktiken” som genomfördes i Sundsvall under läsåret 2015/2016.

Under det nationella nätverksmötet NELIS, 23 september i Sundsvall, berättade Åsa med inlevelse om sina lärdomar och insikterna hon fått genom att tillämpa VL med sina elever på estetiska programmet. Hur hon från början var lite skeptisk och konservativ i sitt sätt att förhålla sig till VL men hur det ändrades  när hon förstod grunden i processen vilket skedde under arbetet i kursen Svenska 2.  Då hennes elever gjorde podcasts för att beskriva och förklara viktiga budskap inom litteraturhistoria. Du kan läsa  mer om det här!

Vidare berättar Åsa om hur hon och eleverna nu tillsammans håller på att skapa ett nytt värdeskapande lärandearbete inom ramen för kursen i Svenska 3.

Ta knappt 5 minuter av din tid till att lyssna och inspireras av  Åsa och hennes berättelse: