Elever intervjuar och skriver biografi om äldre person

0
2343

Så här berättade en lärare i Växjö:

”För att träna varierad meningsbyggnad och textstruktur lät jag dem intervjua en äldre person (minst 65 år), samt skriva en biografi. Eleverna fick själva ta ansvar för att hitta ett intervjuoffer och att genomföra intervjun var läxa. Vi spånade först tillsammans på vad som kunde vara intressant att få veta. Någon intervjuade en pratglad granne i samma trappuppgång. Många valde en äldre släkting. Målet för övningen var en biografi att ge bort till personen man hade intervjuat. I utvärderingen kom det fram att detta hade motiverat de allra flesta att anstränga sig lite extra. Läsaren var ju inte bara jag som lärare, utan också huvudpersonen i texten. Värdet för eleven själv blev en bättre text eftersom mottagaren var en verklig person utanför skolan och värdet för den intervjuade personen blev både en pratstund med en intresserade ung människa och en text om sitt liv hittills och sina tankar om framtiden.”