Maria Wiman – om vägen till värdeskapande lärande – en vinst för alla

0
3437

En av de största utmaningarna med utveckling och spridning av värdeskapande lärande har visat sig vara att förklara vad det är och hur man kan göra så att människor förstår storheten.

Antingen blir det för ytligt och en vanlig reaktion är då:
“- Jaja, men så har jag alltid arbetat, vad är det nya med det? Klart jag vill att mina elever ska använda sina kunskaper på riktigt…”

Eller så blir det för invecklat och “tungt”. Svårt för människor att ta till sig och agera på. I synnerhet för människor ansvariga för utveckling av skola och pedagogik har det visat sig.

Under november 2016 fick vi hjälp av webbtidningen Horisonten (numera upphört som tidning). De hade nämligen Värdeskapande lärande i praktiken som månadens huvudtema. Vad egentligen handlar det om?, Hur det kan tillämpas i praktiken? Vilka är effekterna? – är exempel på frågeställningar som de tog upp. Första artikeln på temat som publicerades var en intervju med Maria Wiman, lärare på Östra grundskolan i Huddinge.

Skribenten Annica Anderson fångade och beskrev VL på ett enkelt sätt, utan att krångla till det med processbilder och teoretiska begrepp. Ändå finns den viktiga kärnan i processen så levande beskriven, den som utmärker att det som pågår är värdeskapande lärande.

Tyvärr har webbtidningen upphört, och artikeln finns inte längre tillgänglig.