Elevers upplevelser av värdeskapande lärande

0
2966

“Vi har fått se en del av världen helt enkelt som vi inte är vana vid att se”

De här tre eleverna går i årskurs 9 i en klass på Matfors skola och har jobbat med VL på olika sätt under ett antal år, både i svenska och engelska.

Hur skulle ni göra om ni själva fick beskriva för lärare och skolledare hur vi har gjort och vad det betyder för er?

När läraren Caroline Lorentzon frågade om det var några som ville vara med och berätta om arbetet  den här dagen var det så många som ville så lotten avgjorde att det blev just dessa tre den här gången.

Ta 10 min av din tid och lyssna till när Ella, Nelly och Ida utifrån frågeställningarna nedan själva beskriver hur det är att jobba med VL i undervisningen och vad de vill ge för tips till lärare.

  • Vad har vi gjort och varför?
  • Vad har det lett till?
  • Vad har vi lärt oss? Speciella händelser som vi minns särskilt….
  • Tips till lärare utifrån våra lärdomar av det här arbetet….

Inspelningen är gjord 2.a juni 2016, under den avslutande dagen inom utbildningen “Värdeskapande lärande i praktiken” som genomfördes i Sundsvall under läsåret 2015/2016.

Läs mer om arbetet med  “Elever fångar och berättar människors livshistoria”