Ta en prova på-lektion!

Känner du att du är nyfiken på det här med värdeskapande lärande i praktiken, men tycker det verkar svårt att komma igång? Låt dina elever testa under en lektion! Det blir en del för- och efterarbete för dig som lärare, men det är verkligen värt det.

finns-hon-pa-riktigt

 

Jag har vid två olika tillfällen låtit mina elever (åk 7 och åk 8) under en 70 minuter lång lektion skriva argumenterande texter till verkliga mottagare. I båda fallen har det handlat om att skriva repliker till insändare i lokalpressen.

Ena gången svarade alla elever på samma insändare och sedan samlade jag in texterna och så skickade vi dem till insändarförfattaren tillsammans med ett brev som vi skrivit ihop i klassen.

Tyvärr fick vi aldrig någon respons den gången. Viktigt att veta om detta är dock att det är intentionen som räknas, när det handlar om elevernas motivation. De visste att den som skrivit insändaren skulle ta del av deras svar, det var det viktigaste. När vi sedan inte hörde något från personen i fråga kunde vi konstatera att det var tråkigt att hen inte meddelade sig på något sätt, men arbetet var gjort och vi skulle ändå ha arbetat med argumenterande text.

Andra gången plockade jag ut fyra dagsaktuella insändare och eleverna fick själva välja vilken de kände att de ville skriva en replik till. Den gången resulterade det i att ST, Sundsvalls Tidning, valde att lägga ut flera av replikerna på webben. Detta kom som en överraskning för både eleverna och mig. Vi hade skickat replikerna i handskriven form och skickade med brev där vi undrade om man från redaktionen kunde se till att det eleverna skrivit kom till dem som skrivit insändarna.

Upplägget båda gångerna har varit ungefär det samma. Eleverna har redan innan haft hyfsad förförståelse när det gäller begreppet argumentation. De första tio minuterna har vi ägnat oss åt att tillsammans komma överens om vad som är viktigt när man skriver till en verklig mottagare, och därefter har det funnits ca 50-60 minuter till att läsa insändare, och skriva en replik.

Självklart kan du låta uppgiften ta längre tid om du vill, men jag har konstaterat att detta inte behöver ta mycket mer än en lektion.

Lycka till!

Kontakt:
Caroline Lorentzon
Lärare Nivrenaskolan, Sundsvall
070 – 995 23 73