EXEMPEL HÖGSKOLA

Studenter får genomföra skarpa uppdrag inom arkitektur

0
På Chalmers har institutionen för arkitektur satsat stort på värdeskapande lärande. Utbildning av många lärare har genomförts, och arbetssättet genomsyrar många kurser på arkitekturutbildningen. Här berättar professor Anders Svensson om detta arbete: Intervju med Anders Svensson, professor of practice på Chalmers

Studenter lär omvärlden om ytspänning

0
I en kurs i ytkemi på Chalmers fick studenter i uppgift att göra en video där de berättade för personer utanför Chalmers om olika fenomen som är kopplade till ytkemi. Några videos handlade om hur man gör såpbubblor och varför såpbubblor fungerar. En av grupperna gjorde en video om hur man gör "super mega giant bubbles". En video handlade om varför diskmedel fungerar, och hur varmt vattnet ska vara för att tensiderna ska lösa upp fettet som allra bäst. Efteråt berättade studenterna att de lärt sig på ett annat sätt tack vare uppgiften om att göra en video. De läste...