Ett nätverk av engagerade personer

Denna hemsida om värdeskapande lärande sköts av ett nätverk av engagerade lärare, forskare, skolutvecklare och skolledare runt om i Sverige. Vi har lärt känna varandra vid olika tidpunkter under det senaste decenniet genom vårt gemensamma intresse för pedagogik som engagerar elever och fördjupar kunskaper. Denna hemsida har ingen organisatorisk hemvist eller lojalitet, utan står på elevernas, barnens och studenternas sida. Vi som deltar i arbetet gör det på grund av vårt personliga engagemang och övertygelse, även om det ibland ingår i vårt jobb. De tankar, idéer och åsikter som delas på hemsidan delas inte nödvändigtvis av alla oss som driver hemsidan (se vem som är författare).

KONTAKTA OSS VIA MAIL PÅ

kontakt@vardeskapande.se

VI SOM SKÖTER DENNA HEMSIDA

Malin arbetar som verksamhetsutvecklare på Region Västernorrland. 2014-2018 var hon projektledare för ett koncernövergripande förändringsarbete i Sundsvalls kommun, gällande entreprenöriell utbildning och samverkan skola-arbetsliv. Där värdeskapande lärande utvecklades till den centrala processen som gett långsiktigt hållbara effekter.
Caroline Lorentzon arbetar som förstelärare på Nivrenaskolan i Sundsvall. Caroline undervisar i svenska och engelska i årskurserna 7-9 och har de senaste fem åren haft värdeskapande lärande som främsta utgångspunkt i sitt planerande av undervisningen. Allt som oftast tillsammans med eleverna. Caroline har också under ett antal år varit processledare inom Sundsvalls kommun , just när det handlat om värdeskapande projekt.
Martin är forskare vid avdelningen Entrepreneurship & Strategy på Chalmers Tekniska Högskola. Hans forskning handlar om handlingsbaserad utbildning, om hur man gör människor mer entreprenöriella och om hur man mäter lärande inom utbildning och fortbildning. Läs gärna mer om Martins forskning på webbsidan vcplist.com.
Carin är VD på Me Analytics och har medverkat som forskarassistent vid flertalet effektstudier kring värdeskapande lärande. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med olika skolutvecklingsfrågor med fokus på entreprenöriell utbildning och samverkan skola-arbetsliv.
Maria jobbar som lärare i svenska och SO på högstadiet i Huddinge utanför Stockholm. Tillsammans med sina elever försöker hon alltid ha minst ett stort värdeskapande projekt på gång. Bland annat har de publicerat mängder av texter i tidningar, lärt vuxna om netikett, räddat tv-programmet Geografens testamente från nedläggning, debatterat med politiker och arbetat som riktiga recensenter. Skolan blir ju viktig när den är på riktigt!