Det borde finnas massor av tankar och exempel där ute på lyckad integration genom unga människor som får skapa värde för andra. I denna studie vill jag få fatt på dessa. Välkommen!
Att kalla sig för utbildningsfilosof är en hädelse. Det fick jag tidigt lära mig som forskare. Det gör man bara inte. Helst ska man ha varit död minst några år innan man säger att man arbetar med utbildningsfilosofi. Vilket...
Värdeskapande lärande på högskolan / yrkeshögskolan handlar om att låta studenter lära sig genom att försöka skapa något av värde för andra. Lärande är fortfarande målet, men värdeskapande för andra är ett kraftfullt medel som förstärker lärandet. Studenter blir...
Nu har det gått ett halvår sedan min bok om värdeskapande lärande kom ut i bokhandeln. Boken har uppmärksammats lite här och var i skol-Sverige. Bibliotekstjänst skrev en positiv recension i juli, där de tyckte att det var "en...