Värdeskapande lärande – det är känslorna som gör tricket!

0
1696

Värdeskapande lärande är en variant av entreprenöriellt lärande med ett mycket tydligt fokus på personlig utveckling.

Entreprenörskap har av en del forskare beskrivits som att skapa nytt värde samt att det är dialogen mellan individen (eller det skapande teamet) och det nyskapade värdet som utgör kärnan i entreprenörskapet.

Utifrån denna breda definition av entreprenörskap kan värdeskapande lärande beskrivas som en entreprenöriell lärandeprocess där några individer tillsammans skapar något av värde för någon annan än sig själv.

Om de får tillräckligt med tid på sig att interagera med omvärlden kommer de att uppleva osäkerhet och misslyckande men också framgång vilket leder till känslomässigt ägarskap. Effekterna blir att de utvecklar kunskaper på djupet utifrån hur teori och praktik hänger samman samt att de utvecklar sina entreprenöriella kompetenser.

När värdskapande lärande tillämpas i skolan så handlar det om att elever får göra något värdefullt för någon annan genom praktisk tillämpande av sina kunskaper och färdigheter utanför klassrummet. Arbetssättet har visat sig bidra starkt till ökad motivation, engagemang och djupinlärning bland elever. Det värde som skapas för någon annan blir med andra ord ett medel,  eller en katalysator, för att nå lärmålen eftersom elever upplever undervisningen mer relevant, meningsfull och involverande.

Här berättar Caroline Lorentzon, lärare i Sundsvall,  hur man kan arbeta konkret med VL i undervisningen: