Lärlingsutbildning: en extrem form av värdeskapande lärande

0
1496

I vårt arbete med värdeskapande lärande har vi sedan ungefär fem år tillbaka kommit att intressera oss alltmer för lärlingsutbildning på gymnasiet. Elever är halva tiden på en arbetsplats och halva tiden på skolan. Deras lärande präglas av ständiga möjligheter att tillämpa teoretiska kunskaper från skolan så att det uppstår värde för andra människor. Det kan vara kunder till en bilverkstad, eller patienter på ett sjukhus. Det lärande som då uppstår är starkt på många sätt. Den motivation och engagemang som vi sett på andra håll ser vi också inom lärlingsutbildning. Lärare och andra som jobbar med lärlingsutbildning finner ofta begreppet “värdeskapande lärande” både intressant och nydanande. Effekterna känner de dock igen sedan gammalt. De har ju sett dessa starka effekter på nära håll i många år.

Vi skrev nyligen ner några av våra erfarenheter av att studera lärlingsutbildning i en rapport till Skolverket. Den kan laddas ner här:

“ÖKAD KVALITET I LÄRLINGSUTBILDNING OCH APL GENOM IT-STÖD
– RAPPORT TILL SKOLVERKET FRÅN ETT METODUTVECKLINGSPROJEKT”