Exempel på värdeskapande lärande – 12 lärare berättar

Här är 12 konkreta exempel på värdeskapande elever. Beskrivna med de ansvariga lärarnas egna ord.

Materialet genererades i Linnéuniversitetets kurs i entreprenöriellt lärande hösten 2016,
där lärare fick i uppgift att tillämpa värdeskapande lärande i sin vardag och sedan reflektera över hur det gick.

Klicka på bilden för att läsa om exemplen


Hoppas det kan ge inspiration och nya idéer om hur värdeskapande lärande kan tillämpas med dina elever.