SENASTE BLOGGINLÄGG

Värdeskapande lärande – det är känslorna som gör tricket!

Värdeskapande lärande är en variant av entreprenöriellt lärande med ett mycket tydligt fokus på personlig utveckling. Entreprenörskap har av en del forskare beskrivits som att skapa nytt värde samt att det är dialogen mellan individen (eller det skapande teamet) och det nyskapade värdet som utgör kärnan i entreprenörskapet. Utifrån denna breda definition av entreprenörskap kan värdeskapande lärande beskrivas som en entreprenöriell lärandeprocess där några individer tillsammans skapar något av värde för någon annan än sig själv. Om de får tillräckligt med tid på sig att interagera med omvärlden kommer de att uppleva osäkerhet och misslyckande men också framgång vilket leder till känslomässigt...

En lektion i en värdeskapande lektion – så går det till

I november 2016 besökte journalisten Annica Anderson, Horisonten.io, en klass på Östra Grundskolan i Huddinge under en lektion när de arbetade genom värdeskapande lärande. Läs om hennes spännande upplevelser och beskrivning av den värdeskapande lärandeprocessen när elever själva kontaktar olika aktörer utanför skolan:

Debatt kring värdeskapande lärande

Som ett tecken på att värdeskapande lärande nu sprids allt mer i samhället som begrepp så fick vi vår första "rasande" debatt där värdeskapande lärande nämns. Egentligen handlade debatten om vissa specifika nyanser av den sedvanliga och problematiska uppdelningen mellan traditionell och progressiv utbildning (se t ex denna text om farorna med polariserad debatt). En debatt som "rasat" i hundratals år, utan tillstymmelse till lösning. På hemsidan Skolvarlden.se togs värdeskapande lärande upp i ett inlägg som exempel på hur bildning enligt debattören Mikael Bruér blivit satt på undantag i samhället. Värdeskapande lärande sades vara "...bildningens antites. Som...

Lärlingsutbildning: en extrem form av värdeskapande lärande

I vårt arbete med värdeskapande lärande har vi sedan ungefär fem år tillbaka kommit att intressera oss alltmer för lärlingsutbildning på gymnasiet. Elever är halva tiden på en arbetsplats och halva tiden på skolan. Deras lärande präglas av ständiga möjligheter att tillämpa teoretiska kunskaper från skolan så att det uppstår värde för andra människor. Det kan vara kunder till en bilverkstad, eller patienter på ett sjukhus. Det lärande som då uppstår är starkt på många sätt. Den motivation och engagemang som vi sett på andra håll ser vi också inom lärlingsutbildning. Lärare och andra som jobbar med...

Vad är viktigast, följa planeringen eller att vi lär oss?

"Hej! Vi heter Sara och Thea och är två tjejer som under en veckas tid haft praktik på Barn- och utbildningsförvaltningen på Sundsvalls kommun. Vi har fått i uppdrag att skriva ett inlägg om hur vi kan förbättra skolan för både lärare och elever. Vi valde tre huvudfrågor att utgå från: Elevinflytande, engagemang och att visa kunskap och förmåga på olika sätt." Elevinflytande Enligt skolverket ska elever ha inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Elevinflytande ska främja elevernas förmåga att ta eget ansvar och öka lusten att lära. Men det är inte alltid det är så. - Är det viktigare att följa planeringen eller att...