SENASTE BLOGGINLÄGG

Det är inte bara arga moderater som underskattar barns förmåga

Senaste dagarna har flera saker fått mig att tänka på detta med vuxna som underskattar barns förmåga. Vi ser då och då exempel på vuxna som ställs inför skapelser och prestationer från elever som arbetat värdeskapande en längre tid, och där den vuxne tycker det är så oerhört bra gjort att det måste vara något lurt. Den vuxne misstror elevernas förmåga, och tänker kanske att när något verkar för bra för att vara sant, då är det nog också det. Ett fåtal vuxna som drabbas av denna falska känsla av misstro reagerar genom...

Värdeskapande lärande – det är känslorna som gör tricket!

Värdeskapande lärande är en variant av entreprenöriellt lärande med ett mycket tydligt fokus på personlig utveckling. Entreprenörskap har av en del forskare beskrivits som att skapa nytt värde samt att det är dialogen mellan individen (eller det skapande teamet) och det nyskapade värdet som utgör kärnan i entreprenörskapet. Utifrån denna breda definition av entreprenörskap kan värdeskapande lärande beskrivas som en entreprenöriell lärandeprocess där några individer tillsammans skapar något av värde för någon annan än sig själv. Om de får tillräckligt med tid på sig att interagera med omvärlden kommer de att uppleva osäkerhet och misslyckande men också framgång vilket leder till känslomässigt...

En lektion i en värdeskapande lektion – så går det till

I november 2016 besökte journalisten Annica Anderson, Horisonten.io, en klass på Östra Grundskolan i Huddinge under en lektion när de arbetade genom värdeskapande lärande. Läs om hennes spännande upplevelser och beskrivning av den värdeskapande lärandeprocessen när elever själva kontaktar olika aktörer utanför skolan:

Debatt kring värdeskapande lärande

Som ett tecken på att värdeskapande lärande nu sprids allt mer i samhället som begrepp så fick vi vår första "rasande" debatt där värdeskapande lärande nämns. Egentligen handlade debatten om vissa specifika nyanser av den sedvanliga och problematiska uppdelningen mellan traditionell och progressiv utbildning (se t ex denna text om farorna med polariserad debatt). En debatt som "rasat" i hundratals år, utan tillstymmelse till lösning. På hemsidan Skolvarlden.se togs värdeskapande lärande upp i ett inlägg som exempel på hur bildning enligt debattören Mikael Bruér blivit satt på undantag i samhället. Värdeskapande lärande sades vara "...bildningens antites. Som...

Lärlingsutbildning: en extrem form av värdeskapande lärande

I vårt arbete med värdeskapande lärande har vi sedan ungefär fem år tillbaka kommit att intressera oss alltmer för lärlingsutbildning på gymnasiet. Elever är halva tiden på en arbetsplats och halva tiden på skolan. Deras lärande präglas av ständiga möjligheter att tillämpa teoretiska kunskaper från skolan så att det uppstår värde för andra människor. Det kan vara kunder till en bilverkstad, eller patienter på ett sjukhus. Det lärande som då uppstår är starkt på många sätt. Den motivation och engagemang som vi sett på andra håll ser vi också inom lärlingsutbildning. Lärare och andra som jobbar med...