Detta är värdeskapande lärande

Elever / studenter lär sig genom att använda sina kunskaper för att skapa något av värde för andra. Leder till en ökad känsla av meningsfullhet, stärkt motivation och fördjupat lärande. Stärker måluppfyllelsen i utbildning.

INTRODUKTION TILL VÄRDESKAPANDE LÄRANDE

EXEMPEL

Elever lär om elektricitet och får uppdrag från Världsbanken

Karin Murberg på Kyrkmons skola i Sundsvall berättar: "När vi i åk 3 skulle jobba med och lära oss om elektricitet kontaktade en lärare en vän som jobbade åt Världsbanken. Vi fick ett mail: "Vad roligt att höra att ni läser om elektricitet! (...) Jag jobbar på världsbanken som har det huvudsakliga målet att bekämpa fattigdom och svält i världen, och min energienhet har en viktig roll i att se till att alla människor i världen ska få tillgång till el, oavsett var man bor. Så jag behöver er hjälp att klura vilka...

Elever jobbar med miljö och idéer om nya typer av soptunnor

Karin Murberg på Kyrkmons skola i Sundsvall berättar: "Kyrkmons skola deltog i 'Håll Sverige rent' och elever plockade skräp och förundrades över hur mycket skräp som slängdes på marken. En idé kom från elever om att de skulle göra något åt saken. De ritade och målade exempel på hur nya soptunnor skulle locka folk att slänga skräp på rätt ställe. Vi ville sprida våra idéer och kontaktade miljökontoret och de bjöd in oss att komma dit och visa och berätta. Där möttes vi och all personal var samlad för att träffa eleverna som var...

Elever har utställning om hälsa på vårdcentralen

Läraren Karin Murberg på Kyrkmons skola i Sundsvall berättar: "När vi i åk 2 skulle jobba med vår kropp och hur vi ska leva för att må bra kontaktade jag en läkare på vårdcentralen och bad honom skicka ett mail till klassen. I mailet skrev han och bad eleverna om att göra en utställning till vårdcentralen. Eleverna tog detta på största allvar och jobbade med glädje. Vi såg filmer och läste om vår kropp och hälsa. Eleverna gjorde affischer, byggde miljöer och skrev fakta till. Faktatext översattes till engelska av åk 5. Sedan bestämde vi träff med...

Studenter får genomföra skarpa uppdrag inom arkitektur

På Chalmers har institutionen för arkitektur satsat stort på värdeskapande lärande. Utbildning av många lärare har genomförts, och arbetssättet genomsyrar många kurser på arkitekturutbildningen. Här berättar professor Anders Svensson om detta arbete: Intervju med Anders Svensson, professor of practice på Chalmers

Studenter lär omvärlden om ytspänning

I en kurs i ytkemi på Chalmers fick studenter i uppgift att göra en video där de berättade för personer utanför Chalmers om olika fenomen som är kopplade till ytkemi. Några videos handlade om hur man gör såpbubblor och varför såpbubblor fungerar. En av grupperna gjorde en video om hur man gör "super mega giant bubbles". En video handlade om varför diskmedel fungerar, och hur varmt vattnet ska vara för att tensiderna ska lösa upp fettet som allra bäst. Efteråt berättade studenterna att de lärt sig på ett annat sätt tack vare uppgiften om...

BLOGGINLÄGG

En gymnasielärares upplevelser av VL

"Jag vill att det som sker i klassrummet i form av insikter och kunskaper ska skickas vidare. Inte att eleverna kapslar in sin kunskap och behåller den för sig själv utan att de tar med den ut i den verkliga världen som förhoppningsvis kommer att bli mycket bättre." Det här är Åsa Dalhielm, en av lärarna på Sundsvalls gymnasium som deltog i den handlingsbaserade utbildningen "Värdeskapande lärande i praktiken" som genomfördes i Sundsvall under läsåret 2015/2016. Under det nationella nätverksmötet NELIS, 23 september i Sundsvall, berättade Åsa med inlevelse om sina lärdomar och insikterna hon fått genom att tillämpa VL med sina elever på...

Vad är viktigast, följa planeringen eller att vi lär oss?

"Hej! Vi heter Sara och Thea och är två tjejer som under en veckas tid haft praktik på Barn- och utbildningsförvaltningen på Sundsvalls kommun. Vi har fått i uppdrag att skriva ett inlägg om hur vi kan förbättra skolan för både lärare och elever. Vi valde tre huvudfrågor att utgå från: Elevinflytande, engagemang och att visa kunskap och förmåga på olika sätt." Elevinflytande Enligt skolverket ska elever ha inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Elevinflytande ska främja elevernas förmåga att ta eget ansvar och öka lusten att lära. Men det är inte alltid det är så. - Är det viktigare att följa planeringen eller att...

Debattartikel i Göteborgs-Posten

Tillsammans försökte vi sätta pränt på vad vi tycker att samhället bör känna till kring värdeskapande lärande. Det resulterade i en debattartikel, och som Göteborgs-Posten valde att publicera. Vi beskrev värdeskapande lärande som en ny lärfilosofi med rötter i entreprenöriellt lärande. Det handlar om att låta människor lära sig genom att använda sina kunskaper för att skapa något av värde för någon annan än sig själva. Jämfört med etablerade lärfilosofier som traditionell eller progressiv pedagogik så innebär detta en kombination över tid av flera motstridiga lärfilosofier. Man undviker därmed att fastna i ett enda perspektiv. Läs artikeln som publicerades i Göteborgspostens DEBATT söndag...

Värdeskapande lärande – det är känslorna som gör tricket!

Värdeskapande lärande är en variant av entreprenöriellt lärande med ett mycket tydligt fokus på personlig utveckling. Entreprenörskap har av en del forskare beskrivits som att skapa nytt värde samt att det är dialogen mellan individen (eller det skapande teamet) och det nyskapade värdet som utgör kärnan i entreprenörskapet. Utifrån denna breda definition av entreprenörskap kan värdeskapande lärande beskrivas som en entreprenöriell lärandeprocess där några individer tillsammans skapar något av värde för någon annan än sig själv. Om de får tillräckligt med tid på sig att interagera med omvärlden kommer de att uppleva osäkerhet och misslyckande men också framgång vilket leder till känslomässigt...

Debatt kring värdeskapande lärande

Som ett tecken på att värdeskapande lärande nu sprids allt mer i samhället som begrepp så fick vi vår första "rasande" debatt där värdeskapande lärande nämns. Egentligen handlade debatten om vissa specifika nyanser av den sedvanliga och problematiska uppdelningen mellan traditionell och progressiv utbildning (se t ex denna text om farorna med polariserad debatt). En debatt som "rasat" i hundratals år, utan tillstymmelse till lösning. På hemsidan Skolvarlden.se togs värdeskapande lärande upp i ett inlägg som exempel på hur bildning enligt debattören Mikael Bruér blivit satt på undantag i samhället. Värdeskapande lärande sades vara "...bildningens antites. Som...